Cutter Suction Dredger Pump Impeller

Cutter Suction Dredger Pump Impeller made in High chrome alloy. Hardness HRC 60.

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller

CSD dredge pump impeller